บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายสหรัตน์ เพ็ญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ 3 ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับคณะผู้บริหารระดับสูง  และผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในหัวข้อกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของ SAM ทั้งด้านการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และการประมูลซื้อสินทรัพย์จากสถาบันการเงิน   โดยภายหลังการบรรยาย  SAM ได้มอบของที่ระลึกแก่ นายเนียม การพร้อม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายติดตามและพัฒนาคุณภาพหนี้รายย่อย  เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ  ตามแผนงานของส่วนบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจของ SAM   ทั้งนี้ SAM ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐ  ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ ลูกค้า นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือติดต่อ Call Center  อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ในฐานะประธาน IPAF สมัยที่ 2 โดยนางวิมล บุญธีรวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและคณะ เข้าพบ  H.E. Kim Vada  , Director of Banking Supervision (คนที่ 3 จากซ้าย)    ซึ่งเป็นฝ่ายงานที่ดูแลเรื่องการบริหารหนี้ NPL ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศกัมพูชา  เพื่อเชิญชวนหน่วยงานที่ดูแลการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารชาติ ประเทศกัมพูชา  เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก IPAF  รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต ตามแผนงานของส่วนการบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจของ SAM ในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ SAM ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐ  ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ ลูกค้า นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือติดต่อ Call Center  02-686-1800  และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โด อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  ร่วมมือกับกรมบังคับคดี จัดงาน “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี “  ณ สำนักงานบังคับคดี ตลิ่งชัน   โดยเชิญลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยที่มีทรัพย์หลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) เข้ามาเจรจาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน พร้อมให้คำปรึกษาและหาแนวทางในการชำระหนี้ โดย  SAM สามารถช่วยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติในระบบเศรษฐกิจ เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท  ทั้งนี้ SAM ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐ  ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ ลูกค้า นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือติดต่อ Call Center  02-686-1800  และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย  Download “Sam Smile App” เพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานด้านการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จำนวนกว่า 750 คน  ณ ศูนย์การประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ จ. นครสวรรค์  ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในสถาบันการเงิน” “รู้ทันก่อนเป็นหนี้มีปัญหา” และ “NPA ทรัพย์มือสองควรต้องรู้”  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนประโยชน์สู่สังคมด้วยการส่งมอบความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่เยาวชนที่กำลังก้าวสู่การทำงานและเป็นอนาคตของชาติ  ทั้งนี้ SAM ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐ  ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ ลูกค้า นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th หรือติดต่อ Call Center  02-686-1800 และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App” เพื่อดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ประสบความสำเร็จจัดงานยื่นซองประมูลทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ครั้งที่ 1/2558 สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้จำนวน 21 รายการ มูลค่ารวมเกือบ 800 ล้านบาท  โดยเฉพาะทรัพย์สินบางรายการที่มีศักยภาพสูง มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลนับสิบราย สำหรับการจัดประมูลครั้งต่อไป SAM คัดทรัพย์สินที่น่าสนใจมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทออกจำหน่าย  กำหนดจัดประมูลในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม ศกนี้   ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ที่ สำนักงานใหญ่ของ บสส. อาคาร Sun Towers ชั้น 24 B  ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้ 5 แยกลาดพร้าว หรือที่สำนักงานสาขาทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-686-1888  รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินทางเว็บไซต์ที่  www.sam.or.th  และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android  และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย Down อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ในฐานะประธาน IPAF สมัยที่ 2 โดยกรรมการผู้จัดการ นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นางวิมล บุญธีรวร และนายสหรัตน์ เพ็ญกุล เข้าพบ H.E. Sonexay SITPHAXAY (คนที่ 4 จากซ้าย)  รองผู้ว่าการธนาคารชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ  ศูนย์  Asset Management Center ณ เมืองเวียงจันทน์ เพื่อเชิญชวนหน่วยงานที่ดูแลการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมเป็นสมาชิก IPAF  รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต ตามแผนงานของส่วนการบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจของ SAM ในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ SAM ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐ  ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ ลูกค้า นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th  หรือติดต่อ Call Cent อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)  หรือ SAM สาขาเชียงใหม่ จัดโครงการ “ ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ”  ณ สำนักงานบังคับดคี จ. เชียงใหม่ โดยนำทีมพนักงานพบปะลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ใน จ. เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพูดคุยเจรจาปรึกษาและร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้  โดย SAM สามารถช่วยลูกค้าให้กลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในระบบเศรษฐกิจได้คิดเป็นภาระหนี้รวมกว่า 318.12 ล้านบาท ทั้งนี้ SAM ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ ลูกค้า นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th หรือติดต่อ Call Center  02-686-1888  และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย  Download “Sam Smile App” เพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมออกบูธทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ในงาน  Thailand Industrial Fair 2015  เวทีแห่งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ณ ศูนย์การค้าไบเทค บางนา เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มนักลงทุนใหม่ และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาสถานประกอบการเพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเอง โดยมีลูกค้าสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของ SAM เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ SAM ยังจัดโปรโมชั่น SAM Family Plus ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมอบ  Iphone 6 และบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์เพิ่มหรือแนะนำเพื่อนมาซื้อทรัพย์ นอกจากนี้ SAM ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ ลูกค้า นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th หรือติดต่อ Call Center  02-686-1888  และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App” เพื่อดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม

SAM จัดงาน Exclusive Dinner Talk

(อ่านแล้ว 9 ครั้ง )

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดงาน Exclusive Dinner Talk  ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศปาร์ค โดยมีนางสุชาดา กิระกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานพร้อมให้การต้อนรับหม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี  ที่ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจปี 2558“  โดยมีนักลงทุน ผู้บริหารจากสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง   ทั้งนี้ SAM ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้และผู้ลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th หรือติดต่อ Call Center  02-686-1800  และช่องทางใหม่บนมือถือ หรือแทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App” เพื่อดูข้อมูลต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นางมะลิ แสงนิล พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำ  8 แห่ง ร่วมพิธีลงนาม (MOU) : บันทึกความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้ในการขอแก้ไขข้อมูลเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น  กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ณ โรงแรมเวสทินแกรนด์ สุขุมวิท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น และปิดบัญชีแล้ว สามารถยื่นเรื่องขอปรับปรุงสถานะบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงผ่าน AMC ซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างโอกาสในการขอสินเชื่อใหม่ของลูกหนี้    อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดประมูลทรัพย์สินพร้อมขายส่งท้ายปี  2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก และ SAM สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท  ทั้งนี้  ในปี 2558  SAM ยังมีการจัดงานประมูลทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องตลอดปี เนื่องจากยังมีทรัพย์สินที่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากลูกค้าตลอดมา  โดย SAM กำหนดจัดประมูลขึ้นครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558  ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-686-1888 หรือศึกษารายละเอียดทรัพย์สินได้ที่ www.sam.or.th และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ... อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทพันธมิตรในอาคารซันทาวเวอร์ส ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูปและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  ณ ชั้น Lobby อาคารซันทาวเวอร์ส จากนั้นในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน SAM ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและคำถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงของขวัญจากก้อนดิน ณ สำนักงานใหญ่ชั้น 30 อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทพันธมิตรในอาคารซันทาวเวอร์ส ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูปและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  ณ ชั้น Lobby อาคารซันทาวเวอร์ส จากนั้นในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน SAM ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและคำถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงของขวัญจากก้อนดิน ณ สำนักงานใหญ่ชั้น 30 อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดบูธทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ภายใต้แคมเปญ Go AEC with SAM ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยนำสินทรัพย์ดี ราคาโดน โซนรามอินทรา มีนบุรี คันนายาว หนองจอก และโซนอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ SAM Family Plus สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์เพิ่ม หรือแนะนำเพื่อนมาซื้อทรัพย์กับ SAM รับฟรี! I phone หรือบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส โดยมีลูกค้าให้ความสนใจเข้า Check In เยี่ยมชมทรัพย์สินภายในบูธเป็นจำนวนมาก สอบถามรายละเอียดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ที่  Call Center 02-686-1888 หรือ www.sam.or.th และช่องทางใหม่บนมือถือ หรือ แทปเล็ป Download “Sam Smile App อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ทำพิธีเปิด “ห้องสมุดดิน สินทรัพย์แห่งปัญญา” พร้อมมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องสมุดที่ทำจากฝีมือนักเรียนมูลนิธิพระดาบส ให้กับนายสมบัติ ชูมา ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชาติพัฒนา อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี  โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การจัดเสวนาและให้ความรู้กับชาวบ้าน  การปลูกต้นพยุงและตะไคร้ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชน การระบายสีห้องสมุดบ้านดินและการสอนวาดภาพศิลปะให้กับน้องๆ ชาวบ้านไร่  ฯลฯ  ทั้งนี้ SAM ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังมีกิจกรรมและโครงการดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th และช่องทางใหม่บนมือถือ หรือ แทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App”   ได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดประมูลทรัพย์สินครั้งที่ 8 โดยมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก และ  SAM สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า 34  ล้านบาท ทั้งนี้ การจัดประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไปของ SAM ซึ่งเป็นการประมูลครั้งสุดท้ายของปี 57 SAM เตรียมนำทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทออกประมูลในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม ศกนี้   ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-686-1888 หรือศึกษารายละเอียดทรัพย์สินทางเว็บไซต์ที่ www.sam.or.th และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาสำนักงานกฎหมาย ปี 2557“ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง รวมถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  พร้อมกันนี้ SAM ยังได้จัดทำคู่มือในการปฎิบัติงานคดี กระบวนการดำเนินคดีสำหรับบุคลากรของสำนักงานกฏหมายที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง  ทั้งนี้  SAM ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th และช่องทางใหม่บนมือถือ หรือ แทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App”  หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800 อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ : 4 / 7
ไปหน้าที่ :