ติดต่อเรา
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
สาขาพิษณุโลก

 

5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

โทรศัพท์ : 055-259-042-3

โทรสาร : 055-259-048

แผนที่